• Get ready to energize your life?

  Top Offers Only Today

  Support your health and step-up your mental focus

 • Get ready to energize your life?

  Top Offers Only Today

  Support your health and step-up your mental focus

 • Get ready to energize your life?

  Top Offers Only Today

  Support your health and step-up your mental focus

>

Eaaci pediatric allergy and asthma meeting

post in: Lifestyle Date:12 Oct 2017, 05:49 views:3820

Eaaci pediatric allergy and asthma meeting

Eaaci 2009 pediatric allergy asthma meeting. Astma (van het Griekse, sthma, "hijgen is een veelvoorkomende chronische ontstekings ziekte van de luchtwegen die wordt gekenmerkt door terugkerende symptomen, belemmering van de luchtstroom en bronchospasme. 1, symptomen zijn onder meer benauwdheid, kortademigheid, hoesten en piepende ademhaling.

2, een astma-aanval kan optreden bij prikkelende stoffen of stoffen waarvoor de patint allergisch is, bij een verkoudheid of na een zware inspanning.

De ernst van de klachten kan per patint verschillen, varirend van lichte tot levensbedreigende gevallen.

Aangenomen wordt dat astma het gevolg is van een combinatie van omgevings- en genetische factoren. 3, de diagnose wordt meestal gebaseerd op het patroon van symptomen, reactie op therapie in de loop der tijd en spirometrie.

4, klinisch wordt astma ingedeeld naar de frequentie waarmee de symptomen zich voordoen, het geforceerd uitademingsvolume in n seconde associates (. FEV1 ) en de piekvolumestroom tijdens uitademing. 5, astma kan ook worden geclassificeerd als atopisch (extrinsiek) of niet-atopisch (intrinsiek 6 waarbij atopie verwijst naar een aanleg voor het ontwikkelen van.

7, acute symptomen worden meestal behandeld met een genhaleerde kortwerkende bta-2-agonist (zoals salbutamol ) en orale corticosteroden.

8 In zeer ernstige gevallen kunnen intraveneuze corticosteroden, magnesiumsulfaat en ziekenhuisopname nodig zijn. 9 De symptomen kunnen worden voorkomen door vermijding van triggers zoals allergenen 10 en irriterende stoffen, en door gebruik van genhaleerde corticosteroden. 11 Bovendien kunnen langwerkende bta-agonisten (laba) of leukotrine antagonisten worden toegediend als aanvulling op genhaleerde corticosteroden wanneer er geen greep op de astmasymptomen wordt verkregen.

12 De prevalentie van astma is aanzienlijk toegenomen sinds de jaren 1970. In 2011 waren wereldwijd 235300 miljoen mensen getroffen door de aandoening, 13 14 waarvan er ongeveer 250.000 overleden.

14 In Nederland waren er 475.400 mensen met astma op In 2012 stierven 71 mensen in Nederland aan astma.

 

TOP FREE OFFERS TODAY TEST WEBSITE